6979775493 Εφηβείας 21, Αχαρνές parketvas@gmail.com

Εφηβείας 21, Αχαρνές, Αττική Τ.Κ.: 13672

Τηλέφωνο: 6979775493

E-mail: parketvas@gmail.com

Υπεύθυνος: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κατηγορία: ΔΑΠΕΔΑ – ΠΑΡΚΕΤΑ

Επισκεψιμότητα: 35603

Ιστοσελίδα: http://www.parketopoios.gr